Day: 25 października, 2019

Zakres usług geologicznych i geotechnicznych

Zakres usług geologicznych i geotechnicznych

Zakres usług geologicznych i geotechnicznych: głównym zadaniem badań inżynierskich i geologicznych jest uzyskanie jak najbardziej kompletnych informacji o właściwościach środowiska geologicznego. Dokładniej składników warunków inżynieryjnych i geologicznych w proponowanym zakresie oddziaływania projektowanych konstrukcji ze środowiskiem geologicznym. Usługi geologiczne i geotechniczne opierają się na badaniu gleby metodą sondowania statycznego przeprowadzanego w przypadkach, gdy niemożliwe jest pobranie