Month: październik 2022

Sketchnoting myślenie wizualne

Sketchnoting myślenie wizualne

Sketchnoting myślenie wizualne – człowiek jest w stanie wyrażać swoje myśli czy emocje na różne sposoby. Najczęściej posiłkuje się słowem mówionym bądź pisanym, jednak w niektórych przypadkach próbuje również rysunku. Wyrazem tego jest sketchnoting, czyli myślenie wizualne, które zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. W jakich sytuacjach wykorzystuje się sketchnoting i czym właściwie cechuje się ta forma