Day: 11 czerwca, 2024

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie to temat, który od lat budzi wiele emocji i kontrowersji w Polsce. Chodzi tutaj o nieruchomości, które znajdowały się na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, a które zostały utracone w wyniku przesunięcia granic po II wojnie światowej. Właściciele tych nieruchomości oraz ich spadkobiercy przez lata walczyli o rekompensaty za utracone mienie, a proces ten