Ile czasu trwa uzyskanie upadłości konsumenckiej?

Ile czasu trwa uzyskanie upadłości konsumenckiej?

W naszym dzisiejszym wpisie postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie ile się czeka na upadłość konsumencką. Jak wiadomo, upadłość konsumencka to obecnie jedno z najskuteczniejszych rozwiązań dedykowanych osobom zmagającym się ze sporymi zobowiązaniami finansowymi. Każdy, kto myśli nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, zastanawia się przede wszystkim nad tym, jak długo będzie to trwało. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten poradnik. Tłumaczymy w nim, ile się czeka na upadłość konsumencką. Lektura tego poradnika pomoże Wam w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. 

Upadłość konsumencka – co to jest? 

Ile czasu trwa uzyskanie upadłości konsumenckiej?Możliwie najprostsza definicja upadłości konsumenckiej mówi, że jest to ustawowe narzędzie dedykowane osobom fizycznym, aby zredukować część bądź całość swoich długów. Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe, trzeba jednak spełnić kilka bardzo ważnych warunków. Podstawowy warunek jest następujący: osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką nie może prowadzić działalności gospodarczej ani pełnić jakichkolwiek funkcji w spółkach. 

Dodatkowo, prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką przysługuje wyłącznie osobom, które są niewypłacalne. Co oznacza, że ktoś jest niewypłacalny? W ustawie prawo upadłościowe nie ma dokładnej definicji, jednak fachowcy od prawa upadłościowego wskazują, że niewypłacalność polega na utracie zdolności do terminowego uiszczania swoich należności finansowych wobec wierzycieli.

Najważniejszy cel postępowania upadłościowego to likwidacja części lub nawet całości zadłużeń konkretnej osoby. Likwidacji zadłużeń towarzyszy oczywiście maksymalne zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Aby można było wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, opóźnienie w spłacie zobowiązań musi być większe niż trzy miesiące. 

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jest to przede wszystkim szansa na rozpoczęcie życia z „czystą kartą” – bez długów, windykacji oraz trwających w nieskończoność postępowań komorniczych. Sporo osób ma jednak pewne wątpliwości przed złożeniem wniosku o postępowanie upadłościowe, ponieważ obawiają się, że procedury i formalności będą trwały wyjątkowo długo. A jak jest w rzeczywistości? Ile się czeka na upadłość konsumencką? 

 Ile się czeka na upadłość konsumencką? 

Ile się czeka na upadłość konsumencką? To jedno z podstawowych pytań, które zadają sobie osoby zadłużone rozmyślające nad możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W takim razie ile się czeka na upadłość konsumencką? Trzeba przyznać, że czas oczekiwania na rozpatrzenie przez sąd złożonego wniosku nie jest zbyt długi.

Wnioski rozpatrywane są przez maksymalnie 4 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku. Okazuje się, że w przepisach jest mowa nawet o krótszym terminie rozpatrywania wniosków, ponieważ jest w nich mowa o dwóch miesiącach od dnia złożenia wniosku. Termin 60-dniowy ma jednak wyłącznie charakter instrukcyjny. Sporo zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy. 

Sprawdź koniecznie:

Co po zaakceptowaniu wniosku przez sąd? 

Czasami okazuje się, że zgłoszony przez nas wniosek nie zawiera jakiś informacji bądź konieczne jest wprowadzenie jakiś poprawek. W takim przypadku sąd kontaktuje się z wnioskodawcą oraz prosi go o to, aby uzupełnił braki formalne w jasno określonym terminie. Taka procedura będzie miała oczywiście wpływ na przedłużenie całkowitego czasu postępowania dotyczącego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Gdy wniosek zostanie już uwzględniony wniosek we właściwej formie, sąd wyda ogłoszenie o upadłości konsumenckiej danej osoby fizycznej. W postanowieniu sądu znajduje się wówczas wezwanie wierzycieli danej osoby, aby informowali sąd o wszystkich wierzytelnościach wobec upadłego. Będą mieli na to 30 dni od momentu obwieszczenia postanowienia wydanego przez sąd. Wydanie tego obwieszczenia sprawia, że rozpoczyna się postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Syndyk 

W postanowieniu sąd wskazuje informację o tym, kto będzie syndykiem masy upadłościowej. Zadaniem syndyka jest przyjmowanie wszystkich zgłoszeń wierzytelności a także ich weryfikacja. Następnie syndyk przystępuje do stworzenia listy wierzytelności, która jest przekazywana do sądu. 

Zadaniem syndyka jest również oszacowanie wartości majątku należącego do upadłego. Później dochodzi do sprzedaży wszystkich cennych przedmiotów wchodzących w skład majątku, które następnie są sprzedawane. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli. Działania syndyka trwają maksymalnie pół roku.

Przygotowanie planu spłaty wierzycieli 

Jeden z ostatnich etapów to przygotowanie planu spłaty należności wobec wierzycieli. Za przygotowanie planu spłaty odpowiada sąd. Upadły konsument będzie zobowiązany do tego, aby spłacić część zobowiązań, które nie zostały spłacone po sprzedaży jego majątku oraz podziale kwoty wchodzącej w skład masy upadłości. 

Maksymalny czas, na który rozkłada się plan spłaty, wynosi 36 miesięcy. W niektórych przypadkach sądy mogą zdecydować o tym, aby w ogóle nie wprowadzać planu spłaty, co sprawia, że postępowanie będzie trwało o wiele krócej. 

Prawo Usługi