Jak działa szkoła językowa?

Jak działa szkoła językowa?

Zajęcia w szkole językowej są bardzo ciekawe i pouczające. Dzięki tym dodatkowym lekcjom uczeń może naprawdę szybko i skutecznie przyswoić trudny materiał, jakim jest dowolny język obcy. Działanie poszczególnych szkół języków obcych różnią się od siebie. Mają jednak zbieżny cel: nauczyć kursantów posługiwania się wybranym językiem. Jak zatem działa szkoła językowa? Czym się charakteryzuje?

Szybkość jako podstawa nauczania

Aby utrwalić dobrze materiał, należy go powtarzać. Dotyczy to zarówno kursu angielskiego dla firm, jak i zajęć indywidualnych. Powtórki obejmują materiał z kilku lekcji. Dopiero po dokładnym utrwaleniu tych treści można przejść do nowych. W trakcie zajęć kursanci uczą się zarówno słówek, jak i zagadnień gramatycznych. W dalszej kolejności prowadzi zajęcia w taki sposób, aby utrwalić te tematy. Dzięki temu nowości wprowadzane są w kontekst lekcji. Oprócz wypowiedzi z ich zastosowaniem, nauczyciel proponuje również zadania pisemne. Lektor mówi zwykle dość szybko, nie zwalniając tempa. Dla niektórych słuchaczy może to być nieco trudne. Po pewnym czasie można się jednak szybko przyzwyczaić. Dzięki temu kursanci mogą oswoić się z naturalnym rytmem kursu, ale przede wszystkim rzeczywistym zastosowaniem języka. Na samym początku edukacji opracowywane są z górny określone pytania oraz odpowiedzi. Nie należy odbiegać od tego schematu. Dzięki temu słuchacz szkolenia językowego dla firm, jak i kursu indywidualnego może opanować określone słowa oraz także struktury gramatyczne. Dopiero później można wprowadzić własną inwencję. Na początku należy jednak dokładnie poznać podstawy języka. Z biegiem czasu słuchacz może tworzyć coraz więcej własnych komunikatów. Aby wyćwiczyć poprawne językowe odruchy, należy mówić szybko i zbędnego bez zastanawiania się. W ten sposób można uniknąć tendencji do tłumaczenia w myślach słówek polskich na angielskie. Dzięki temu można osiągnąć poprawne tempo, a co więcej pokonać barierę językową i strach przed mówieniem. W związku z tym najprostszym sposobem opanowania języka obcego jest po prostu mówienie w nim. W związku z tym należy wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, by mówić. W ten sposób można utrwalać słówka, struktury gramatyczne i pokonywać strach.

Jak dbać o poprawną wymowę?

Nauczyciel powinien szczególną uwagę zwracać na wymowę uczestnika kursu. W związku z tym jest to najczęściej poprawiany element. Dzięki temu uczestnik kursu może od samego początku budować pozytywne nawyki i unikać dalszych pomyłek. Zaniedbania w tym zakresie mogą mieć poważne konsekwencje. Próba pozbycia się ich na dalszym etapie nauki jest również znacznie trudniejsza. Niewskazane są również luźne pogawędki w czasie zajęć. Nawet jeśli odbywają się one w nauczanym języku. Dlaczego? Są one bardzo czasochłonne, ale nie wnoszą nic do nauki. Ponadto znacząco wydłużają proces edukacji. Nie należy jednak unikać ich w ogóle. Naturalnym jest, że pojawiają się one od czasu do czasu w trakcie lekcji. Nie powinny jednak stanowić normy ani pomysłu na lekcję. Na jakość nauki wpływa również relacja między kursantem a nauczycielem, zwłaszcza podejście lektora. W przyjemnej, bezpiecznej atmosferze łatwiej po prostu się uczyć.

Zobacz również:

 

Jaką rolę pełni nauka własna?

Wiele osób zastanawia się, czy kluczowym jest korzystanie z podręczników i innych materiałów dydaktycznych w czasie lekcji. Kiedy nauczyciel zadaje pytanie, lepiej zamknąć książki i poszukiwać odpowiedzi we własnych zasobach pamięci. Z pewności prostsze jest zrozumienie tekstu pisanego niż mówionego. Nieodzownym elementem nauki jest jednak łączenie obu tych form. Co więcej, wiele szkół decyduje się kłaść większy nacisk właśnie na komunikację. W związku z tym komunikacja na zajęciach jest podstawą opanowania obcego języka. Aktywne słuchanie i odpowiedzi powinny być codziennością w czasie zajęć. Jeśli chodzi o kursy językowe cennik konwersacji jest zwykle wyższy niż zajęć mieszanych, szczególnie jeśli zajęcia odbywają się z native speakerem. Aby maksymalnie skupić się na lekcjach, należy albo rozmawiać albo pisać. Niewskazane jest notowanie podczas prelekcji nauczyciela. To niepotrzebnie rozprasza uwagę. Wszystkie niezbędne informacje teoretyczne znajdują się przecież w podręczniku, po który można przecież sięgnąć w dowolnej chwili, by dowiedzieć się interesujących nas informacji.

Podsumowując, każda szkola jezyka angielskiego cennik ustala indywidualnie, podobnie jak tworzy program nauczania. Oprócz formy nauczania, kwalifikacji kadry, jak i materiałów dodatkowych ważne jest podejście uczniów i ich motywacja do nauki. Bez samodzielnej nauki kursantów, podejście nauczyciela nie przyniesie efektów. Aby utrwalić dobrze materiał, należy aktywnie uczestniczyć w lekcjach, czytać podręczniki oraz  powtarzać sobie słownictwa. To nie tylko ułatwi, ale również przyspieszy proces nauki. W związku z tym działanie szkoły językowej i stosowane przez nią metody są ważne, ale nie najważniejszą. Jedną ze składowych procesu nauki jest zaangażowanie kursanta i jego praca własna.

Edukacja