Skrytki depozytowe Warszawa – co trzeba wiedzieć?

Skrytki depozytowe Warszawa – co trzeba wiedzieć?

Sporo osób boi się trzymać w domu większe sumy pieniędzy czy drogocenne przedmioty. Jest to dla nich kłopotliwe, czasem niebezpieczne. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji są skrytki depozytowe w Warszawie. Można w nich przechowywać nie tylko złotą biżuterię, ale i dokumenty, czy przedmioty kolekcjonerskie.  Kto może korzystać z warszawskich skrytek depozytowych i jakie są ich zalety? 

Czym są skrytki depozytowe Warszawa? 

Skrytki depozytowe, zwane również bankowymi są najbezpieczniejszym sposobem na przechowywanie wszelkich kosztowności. Dotyczy to oczywiście przedmiotów – w polskich bankach zazwyczaj panuje zakaz przetrzymywania w skrytkach pieniędzy, które są obecnie w obiegu. Warszawskie skrytki depozytowe mieszczą się w instytucjach/oddziałach specjalnie do tego przeznaczonych, które są odpowiednio zabezpieczone przed włamaniem. Koszt ich wynajęcia waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za rok.

Jakie powinny być skrytki depozytowe? 

Będące miejscem do przechowywania wartościowych rzeczy muszą być trwałe oraz wytrzymałe, wykonane ze stali kwasoodpornej. Zazwyczaj mają formę wąskiego i wysokiego bloku. Bywa, że skrytki są wyposażone w kasety.
Skrytki depozytowe w Warszawie chronią przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszystkie skrytki mają dwa klucze, niezbędne do każdorazowego ich otworzenia. Jeden klucz dostaje właściciel skrytki, a drugi przechowywany jest w banku. Po każdym otwarciu skrytki sporządzany jest dokument, który potwierdza to zdarzenie.

Skrytki depozytowe Warszawa – co można w nich przechowywać?

Ważnym punktem jest wybór odpowiedniego rozmiaru skrytki. Mają one różne wymiary, dlatego klient musi zdecydować, która spełnienia jego indywidualne wymagania. Następnie zostaje podpisana umowa, która zawiera informacje o tym jakie przedmioty mogą być przechowywane. Należą do nich m. in. :

  • Biżuteria, 
  • Dokumenty, 
  • Dzieła sztuki, 
  • Nośniki pamięci zawierające ważne dane.

Oraz, które przedmioty są niedopuszczalne, czyli:

  • Broń, 
  • Narkotyki, 
  • Materiały radioaktywne oraz wybuchowe. 

Niestosowanie się do tych zapisów może w efekcie doprowadzić do rozwiązania umowy. 

Kto może korzystać ze skrytek depozytowych w Warszawie? 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że skrytki depozytowe są bardzo bezpiecznym rozwiązaniem – znajdują się w bankowym skarbcu. Korzystać z nich mogą:

  • Osoby fizyczne, 
  • Osoby prawne, 
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Procedura z tym związana jest prosta, z minimum formalności. Każdy obywatel Polski może założyć skrytkę na podstawie aktualnego dowodu osobistego, osoby zza granicy natomiast – na podstawie paszportu. Umowa może być podpisana przez więcej niż jedną osobę, a dostęp może posiadać także pełnomocnik, mający takie same prawa jak właściciel skrytki. Pełnomocnika ustanawia się w formie pisemnej, uwierzytelniając podpis osoby trzeciej u notariusza lub u pracownika banku. 

Procedura korzystania z warszawskiej skrytki depozytowej

Jak wcześniej wspomniano, po podpisaniu umowy właściciel skrytki depozytowej otrzymuje do niej jeden klucz, drugi przechowywany jest  w instytucji bankowej. Do otwarcia niezbędne są dwa klucze, stąd też przy tej czynności, oprócz klienta musi być także pracownik banku. Operacja związana z każdorazowym otwarciem musi zostać udokumentowana, o czym już wcześniej pisano. Jeżeli klucz zostanie przez właściciela zgubiony, wzywa się ślusarza, który czasem musi nawet zniszczyć sejf. Wszelkie związane z tym koszty ponosi oczywiście właściciel. 

Warszawskie skrytki depozytowe – zalety

Najważniejszą zaletą jest możliwość przechowywania w skrytkach przedmiotów, które mają ogromną wartość dla klienta. Umieszczając je tam, ma on pewność, że znajdują się w miejscu o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Skrytki to gwarancja anonimowości oraz prywatności. Korzystanie z nich natomiast nie jest drogą usługą, jakby się mogło wydawać. Koszt wynajmu zależy od oferty danego banku, aczkolwiek roczna opłata wynosi około kilkuset złotych. Skrytki mogą być wynajmowane na długi okres, jak i na kilka dni, tygodni, miesięcy oraz bezterminowo. Korzystanie z nich jest świetnym rozwiązaniem, gdy jest się w posiadaniu wielu kosztownych przedmiotów, które nie mogą być przechowywane w domu. Skrytki są w bezpiecznym miejscem dla drogocennych aktywów.

Czy korzystanie ze skrytek depozytowych Warszawa jest bezpieczne? 

Zgodnie z polskim prawem to bank odpowiada za ochronę zawartości skrytki. Jeśli coś się z nią stanie np. w wyniku powodzi, pożaru, bądź napadu to bank musi zrekompensować poniesione straty. W umowie została określona wysokość zadośćuczynienia. Zazwyczaj jest to równowartość kilkudziesięciu średnich wynagrodzeń krajowych, gdzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest wyliczana co kwartał przez GUS. Niestety, nie za każdym razem bywa tak, że wysokość rekompensaty jest równa wartości utraconych przedmiotów. Decydując się na umieszczenie w skrytkach depozytowych bardzo cennych rzeczy trzeba zadbać o dodatkowe ubezpieczenie oraz o dokument, który potwierdzi prawo do roszczeń w stosunku do banku.

Usługi