Day: 19 kwietnia, 2024

Ubezpieczenie OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP, czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika, jest niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem w branży transportowej. Zapewnia ochronę przed konsekwencjami finansowymi w przypadku szkód powstałych w wyniku wykonywania zawodowej działalności przewozowej. W Polsce, jak i na świecie, standardy ubezpieczeniowe są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności w przepływie towarów. Przeanalizujmy globalne standardy i praktyki, z jakimi mierzy