Co daje psychoterapia?

Co daje psychoterapia?

Każdy człowiek decyduje się na psychoterapię z innych powodów. W związku z tym jej skuteczność zależy również od powodu, z którym zgłasza się konkretna osoba. Ogólnie jednak można stwierdzić, że psychoterapia pozwala złagodzić odczuwane cierpienie, co jest zauważalne już po kilku wstępnych sesjach. Terapia uczy w jaki sposób minimalizować nieprzyjemne odczucia, z jakimi zmagamy się na co dzień: zdenerwowanie, problemy ze snem czy brak motywacji. Co więcej, terapia psychologiczna https://patrycjasobczynska.pl/poszerza świadomość, uczy adekwatnego przeżywania emocji i rozumienia schematu ich pojawiania się. To również okazja, by w bezpiecznych warunkach trenować różne sposoby radzenia sobie, asertywność czy wymianę myśli bez oceniania. W niektórych przypadkach psychoterapia indywidualna https://patrycjasobczynska.pl/oferta/psychoterapia-indywidualna/to również powrót do dawnych zdarzeń i emocji oraz próba poszukiwania ich znaczenia w teraźniejszości. Psychoterapia to złożony proces, który opiera się na kontakcie między pacjentem a wykwalifikowanym psychoterapeutą. Pozwala przyjrzeć się własnym myślom, emocjom i zachowaniom. Aby przyniosła pożądane skutki, ważna jest gotowość i motywacja pacjenta. Wcześniej można skorzystać z konsultacji psychologicznej https://patrycjasobczynska.pl/oferta/konsultacja-psychologiczna/, która- jak sama nazwa wskazuje- odbywa się z psychologiem i ma na celu wstępną diagnozę oraz określenie problemów, z jakimi zgłasza się pacjent. Psycholog może też doradzić formę psychoterapii lub wskazać odpowiedni ośrodek lub gabinet do dalszej pracy.

Co daje psychoterapia?Jakie są powody zgłoszenia się do psychoterapeuty?

Problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci często są podobne. Wśród najpopularniejszych wymienia się:

– trudności w poradzeniu sobie z różnymi emocjami (przygnębieniem, złością, smutkiem, poczuciem winy lub wstydu, lękiem),

– nasilenie się niespecyficznych objawów (brak nadziei, autoagresja, poczucie bezsilności, labilność emocjonalna, nadmierne zamartwianie się, lęk, bezsenność, problemy somatyczne),

– nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, dopalaczy, narkotyków),

– pojawianie się różnych zachowań o cechach kompulsywnych i nałogowych (przymusowe kupowanie, seksoholizm, nadmierne korzystanie z elektroniki, Internetu, hazard), które odbijają się na relacjach z bliskimi czy pracy,

– regularne problemy w relacjach interpersonalnych (napady złości, konflikty, izolowanie się, poczucie odrzucenia, poczucie osamotnienia, lęk przeżywany w relacjach z innymi),

– dążenie do rozszerzenia samoświadomości, lepszego zrozumienia siebie.

Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów psychoterapii?

Skuteczność terapii jest bardzo indywidulana, podobnie jak czas pojawienia się pierwszych efektów. Często poprawa następuje już po kilku sesjach, ponieważ pacjenci odczuwają ulgę związaną z możliwością podzielenia się swoimi problemami. Czas wystąpienia poprawy nie zależy jednak tylko od rodzaju problemu, z jakim zgłasza się pacjent. Znaczenie ma również głębokość zgłaszanych nawyków, a także ich historia. Wpływ ma także gotowość do pracy pacjenta, jego motywacja i osobiste zaangażowanie. W zależności od tych czynników praca z tymi samymi problemami może przebiegać zupełnie inaczej u różnych osób. Przyczyną są oczywiście różnice indywidualne.

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Badania potwierdzają, że psychoterapia jest skuteczna. Jednym z najbardziej efektywnych nurtów pracy z pacjentem jest terapia poznawczo- behawioralna. Badania potwierdzają skuteczność w zakresie łagodzenia objawów zaburzeń psychicznych lub psychosomatycznych. Oprócz terapii poznawczo- behawioralnej wyróżnia się wiele innych nurtów między innymi: psychodynamiczną, systemową, Gestalt. Każda z nich cechuje się zestawem odrębnych metod i technik pracy z pacjentem. Również innym spojrzeniem na genezę i sposoby rozwiązywania problemów. Na ostateczny efekt psychoterapii składają się zarówno praca psychoterapeuty, jak i pacjenta. Psychoterapia pozwala złagodzić nieprzyjemne objawy, nauczyć się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozumienia i wyrażania własnych potrzeb. Zwiększa również znajomość własnego ciała i jego reakcji. To z kolei przekłada się na lepsze relacje społeczne, wzrost samooceny i ogólnie lepszą jakość życia.

Kiedy należy zakończyć terapię?

Na początku każdej psychoterapii specjalista ją prowadzący oraz pacjent ustalają pewne zasady. W ramach kontraktu ustalają również cele terapii oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Zadaniem psychoterapeuty jest określenie realnych celów, kontrola ich przebiegu oraz podsumowywanie dokonanych już postępów. Terapia stanowi bardzo dynamiczny proces. W związku z tym w jego trakcie mogą pojawić się kolejne cele i potrzeby, nad którymi będzie chciał pracować pacjent. Kluczowe jest jednak, aby pod koniec procesu terapeutycznego pacjent mógł wprowadzić opanowane umiejętności w życie. Powinien dysponować narzędziami, które zwiększą jakość jego życia i pozwolą mu sprawniej funkcjonować w życiu osobistym, społecznym czy zawodowym. Czasami proces terapeutyczny może trwać nawet kilka lat. Inne nastawione są na krótkotrwałe wsparcie, które trwa zaledwie kilka miesięcy.

 

Zdrowie